Vil vi få flyvende biler?

Flyvende biler

Sci-fi bøker på 70- og 80-tallet var fulle av flyvende biler og annen teknologi. Noe av dette, som små datamaskiner, nettbrett og mobiltelefoner er blitt endel av hverdagen. Andre teknologiske fremskritt som forfatterne drømte opp, lever kun i bøkene. Flyvende biler er overraskende nok en teknologisk nyvinning som ikke har blitt realisert.

Det er både fordeler og ulemper knyttet til å flyvende biler. Hittil har man ikke klart å finne opp en teknikk som både er enkel så alle kan lære å kjøre bilen, og holde bilen oppe i luften. Dette store utfordringer som må løses.

Mindre inngrep i naturen

Dagens bilveier innebærer store inngrep i naturen. Matjord fjernes og grus og asfalt legges oppå. Andre steder fjerner man store deler av skogen for å legge vei, eller det drilles hull i fjellet for å lage tunneler.

Totalt sett er det snakk om store inngrep, noe man potensielt sett kunne unngått med flyvende biler. Noen veier måtte nok kuttes uansett. At alle bilene skal gå svært høyt oppe i luften hele tiden, er urealistisk. Det mest sannsynlige senarioet er at bilene vil sveve litt over bakken. Kanskje de også vil ha nedfellbare hjul slik at de kan bruke hjul i byer og lignende. Fotgjengere og syklister vil alltid ha behov for veier. Derfor er det usannsynlig at vi vil leve i verden helt uten veier.

Teknologisk nyvinning
Teknologisk nyvinning

Hva med forurensingen?

En av de største utfordringene som flyvende biler har møtt er kraftbehovet. Det må mye energi til for å få en maskin opp fra bakken. I dag er det kun bensin; olje og gass, som kan produsere nok energi til å få noe til å fly. Selv dagens flymaskiner og jetpakker folk bruker for å fly med, er svært forurensende.

Fordelen er selvsagt at færre asfalterte veier, færre grusveier, vil gi mindre svevestøv og åpne for større, uberørt flater. Spørsmålet blir om dette er nok til å oppveie for forurensingen fra motoren.

Mange bilprodusenter har begynte å produsere elektriske biler. Det er fremdeles store utfordringer for bilprodusentene i forhold til motorstørrelse, batteri kapasitet og annet. Dagens teknologi er ikke nærheten av å kunne møte energibehovet til vanlige biler. En flyvende bil vil kreve vesentlig mye mer kraft, så foreløpig er elektriske, flyvende biler helt uaktuelt.

Hvordan styrer man en flyvende bil?

Å kjøre bil er ikke helt problemfritt og det krever visse ferdigheter. Det er mye å holde kontrollen på og man skal også ta hensyn til sine medtrafikanter. Hvis bilene skal begynne å fly, må man lage forskjellige baner som bilene kjører i. Det kan ikke være slik at bilene kjører akkurat der de ønsker. Da blir et raskt kaos.
Så det må være forskjellige luftveier, for å bruke det ordet, som bilene forholder seg til.

Den neste utfordringen er at styringsmekanismene må være enkle å bruke. Løsningen er antagelig en avansert datamaskin som styrer det meste, og føreren bare justerer med enkle grep på rattet.

Personlig har jeg sett for meg at vi skal sitte og slappe av i baksete i en flyvende bil som kjører oss dit vi skal. Så kan jeg bruke et eller annet avansert teknologisk system for å underholde meg. Jeg lurer på om chess, spillespill og pokerstarscasino fremdeles er populært når vi får flyvende biler?

Uansett om slik nettsteder overlever er sannsynligheten høy for at mange av de flyvende bilene vil være selvstyrt. Det er rett og slett for mye teknikk som går inn i å kontrollere en slik maskin, så det meste må styres av datateknologi.

Hvor sannsynlig er flyvende biler?

Etter å ha sett litt nærmere på flyvende biler fordeler og utfordringer, er det klart at dette ikke er et enkelt prosjekt. Samtidig ser vi at det skjer veldig mye innen teknologi og mekanikk. Mange mente at en elektrisk bil ikke var gjennomførbar. I dag kjører det stadig flere elektriske biler på veiene.

Elektrisk bil
Elektrisk bil

Vi er ikke kommet helt i mål med elbiler enda. Produksjonen av elbiler er forurensende og de kommer med flere utfordringer. Det vi ser er at utviklingen hele tiden går fremover på dette punktet. Rekkevidden øker, og ladetiden synker. Så vi har utfordringer, men produksjonen er kommet godt i gang.

Dette er ikke tilfelle med flyvende biler. Det finnes noen tegninger, men alt er på tegnebordet enda. Ingen har klart å knekke koden som ville åpnet for at folk kunne investere i ideen. Kanskje fått flere biler i luften slik at man kunne se hva som fungerer og ikke fungerer.

Alt som skal opp i luften må også være lett. Faktisk er flyene vi bruker malt hvite fordi dette gjør dem lettere enn hvis de hadde brukt andre farger. Det re fullt mulig å bruke lignende materialer i fly og i flyvende biler. Så på det punktet ligger vi bra ann i løypen. Den største utfordringen blir å sette alt sammen og vi kan bare håpe at noen klarer det i nærmeste fremtid.