Norges luftforsvars fly

Bruken av luftrommet i og rundt Norge er en viktig del av vårt forsvar, overvåking av grenseområdene og oppsyn med hvem som ferdes i nærheten av grensen har en viktig funksjon for vår sikkerhet. Dette har da medført til at vårt flyvåpen har flere typer fly for og kunne ta seg av denne viktige oppgaven. Men det er ikke bare forsvar og overvåking flyvåpenet blir brukt til, med så store havområder rundt oss er det også redningsarbeid en del av deres oppgaver.

F16

Den flytypen de fleste av oss kjenner igjen innen luft forsvaret er F 16 flyet som vi har hatt i mange år nå. Dette er en Amerikansk flytype som blir produsert av General Dynamics/ Lockheed Martin som det foreløpig har blitt produsert i over 4 500 eksemplarer av.

Flyet blir i dag kun produsert til eksport markedet, da det Amerikanske flyvåpenet har gått over til nyere og mere avanserte fly typer. Det har vært og er fortsatt et viktig fly for de rundt 25 landene som har flytypen i sitt luftforsvar, for det er et fly som kan brukes til mange forskjellige typer oppdrag.

Dette flyet var det første Amerikanske kampflyet som klarte å gjøre en såkalt G 9 manøver, som nok er en av grunnene til at flytypen har blitt så populær. Det første flyet av denne typen hadde sin første flytur i 1974 og allerede året etter ble det vedtatt at det Norske luftforsvaret skulle kjøpe inn denne flytypen. Det tok seks år til før det første flyet landet på Rygge flyplass og det hadde da betegnelsen F 16 A som var et enseters fly.  Man fikk så totalt 60 fly av denne typen i årene som fulgte samt at man også fikk 14 stykker av typen F 16 B som da var en toseters variant.

F16

Flytypen betegnes som et multirolle jagerfly som har kun en motor, men til gjengjeld er flyet mer enn kraftig nok. Det er utstyrt med en Gatling kanon av typen M 61 som er plassert på venstre vinge, det kan også utstyres med bomber og missiler beregnet på bakkemål samt luft til luft missiler.

F35

Flyene skal nå skiftes ut til den mere moderne type F 35 som også er ett Amerikansk fly type. Den riktige betegnelsen på dette flyet er Lockheed Martin F 35 Lightning II som først ble kalt Joint Strike Fighter eller bare JFS. Denne flytypen hadde sin første flytur i 2006 og har for en del land blitt erstatteren etter F 16 modellen.

F35

Norge har bestilt 52 av denne flytypen som man mener egner seg veldig godt her i området. De første tre flyene kom hit til landet i 2017 og de resterende vil bli levert etter hvert. Flytypen kommer i fire forskjellige varianter, F 35A, F 35B, F 35 C og F 35 I og varianten som Norge har bestilt er F 35 A, som da betyr ett vanlig kampfly. B varianten kan lande og lette vertikalt, mens C varianten er beregnet på hangarskip. F 35I er det kun Israel som har, da de benytter seg av noe eget teknologisk utstyr sammen med det Amerikanske.