Luftfartøy

Man har i mange år forsøkt å utnytte luftrommet til frakt av mennesker og varer, det tok mange år før man løste gåten med å få noe opp i luften som man kunne kontrollere og som var sikkert nok. Luftskipene eller airship som de også kaltes var de første vellykkede farkostene som kunne ta både mennesker og varer med seg. Man hadde før den tid vanlige luftballonger men de måtte jo følge vindretningen.

Luftskip

Det ble lagd og prøvd mange varianter av luftskipene, de første så ut som vanlige luftballonger som man med forskjellige innredninger prøvde å kunne styre dit man ville. Man mener at den som var først ut med ett skikkelig luftskip var Henri Giffard som var en Fransk ingeniør, hans modell var drevet av en dampmaskin til fremdriften og man styrte med ett seil. Dermed var veien åpen for de andre som hadde drevet eksperimentert i mange år for de utbedret denne modellen. I de første årene brukte man hydrogen til å fylle ballongene med, men det ble mange ulykker da den var så lettantennelig så man gikk over til helium på slutten av 1930 tallet. Den som var mest kjent innen luftskip miljøet var den Tyske offiseren og luftskip konstruktøren Ferdinand von Zeppelin som bygde sitt eget luftskip som han selv fløy.

Hans ønske var å kunne bruke luftskip til militære formål, men han så ganske fort at det ikke hadde noen hensikt. Men han forbedret konstruksjonen betraktelig i sine forsøk, han lagde ett såkalt stift luftskip som hadde en ramme av aluminium som igjen var dekket med duk og den ble fylt med store poser med løftegass. Dette skjedde i starten av 1900 tallet og i de neste fem årene fløy fem av denne typen luftskip over 3000 timer og hadde med seg nesten 35 000 passasjerer uten å ha ett eneste uhell.

Luftskip

Den første virkelige lange turen skjedde i 1919 da ett luftskip fløy over Atlanterhavet, det var det Engelske skipet R34 som sto for den bragden. Roald Amundsen gjorde også en lang tur med luftskip, han var med da de fløy over Nordpolen rundt syv år senere. Med stadig forbedringer av skipene som gjorde det mulig og foreta lengre og lengre reiser førte til at ett Tysk luftskip kunne gjennomføre en jordomseiling i 1929. Luftskipene var ganske vanlig imellom krigsårene og de fraktet mange mennesker og varer rundt omkring. Men med ganske mange ulykker og flyenes start forsvant denne formen for transport sakte men sikkert. Men de forsvant ikke helt, en god del av dem ble brukt til ren reklame og politiet benyttet dem til forskjellige formål samt at militæret også benyttet til ulike egnede oppgaver. Det finnes flere forskjellige typer av luftskip, men hovedprinsippet er jo det samme.

En stor ballong med en kurv under hvor man satt og styrte fartøyet i fra og de kunne ha med seg noen passasjerer på turen. Formen og materialene var noe forskjellige på de ulike skipene, man hadde ustive, stive og halvstive ballonger. I dag er det de halvstive og stive variantene som er i bruk.