Helikoptre

En av variantene av flyvende maskiner er helikopter, denne varianten har ett stort bruksområde som nytter samfunnet veldig godt. Ett helikopter letter og lander jo horisontalt og kan da ta seg lett frem til områder hvor det ellers er veldig vanskelig å komme frem til. Innen det offentlige er det mange forskjellige etater som benytter helikoptret til sine oppdrag. Syketransport, politi, brannvesen og i det militære er helikoptret blitt ett nødvendig hjelpemiddel som sparer mange menneskeliv.

Bruksområder

Etter at de første helikoptrene ble tatt i bruk var det mange som virkelig så nytten av de fordelene dette hadde. I starten var det hoved saklig transport av mennesker og varer som det ble benyttet til. Men de forskjellige instanser og firmaer så fordelene med helikoptrene. Ikke minst de forskjellige rednings etater, her kunne man virkelig spare tid og redde mange mennesker.

Det og kunne redde mennesker i havsnød, oppe i fjellet eller på andre ufremkommelige steder ble straks veldig mye enklere for dem. Her er også tiden veldig viktig, det å få de skadde til nærmeste sykehus på kort tid er i mange tilfeller livsviktig. Politiet har også store fordeler med å kunne bruke helikopter, rask utrykning og søk er jo en viktig del av deres arbeid. Det er også en grei måte å drive overvåkning på, ikke lett å gjemme seg unna når helikoptret følger deg hele tiden. I militær sammenheng så man også fort nytten av helikoptret, både med å frakte soldater, forsyninger og som rent angreps helikopter fikk det mange bruksområder også der.

Bruksområder

Bygge bransjen benytter seg også av helikoptret til enkelte konstruksjoner som da gjør jobben mye raskere og enklere, særlig om man skal sette opp noe i vanskelige strøk. Helikoptret har i den senere tid gjerne blitt mye benyttet av forskjellige medier som da kan følge hendelser direkte i fra luften. Dette er ikke så mye utbredt her i landet men i mange land har det blitt utrolig mange av disse helikoptrene som da gjerne eies av tv kanaler og de store avisene. Det har også med tiden blitt ganske mange privat personer som har anskaffet seg ett eget helikopter som de benytter ganske ofte.

Helikopter typer

Helikopter typer

Det har kommet mange forskjellige varianter av helikoptret med tiden som har blitt bygget for sine spesielle oppgaver. Innen det militære har man fått ganske mange typer av helikoptre, de fleste av dem har blitt bygget for spesielle oppdrag. Angreps helikopter er nok det de fleste av oss forbinder med militært helikopter, her er det igjen mange forskjellig typer. Ett av dem er Apache helikopteret, det har blitt veldig mye brukt under filminnspillinger i krigsfilmer siden det kom i midten av 80 tallet. Den riktige betegnelsen er Boeing AH 64 Apache og kommer i fra Amerika og er ett veldig avansert angrepshelikopter. Det er ett av de mest avanserte angreps helikoptret i verden og det tar også mest ammunisjon. Dette helikoptret blir også kalt stridsvogn jegeren da det viste seg å være veldig effektive mot stridsvogner under gulf krigen på 90 tallet.