Flyets historie

Menneskenes store drøm i mange år var å kunne komme seg opp i luften og fly, man så nyttet av dette tidlig men det gikk lang tid før de endelig løste gåten. Det å kunne frakte mennesker og varer gjennom luften er utrolig tidsbesparende, det ser vi i dag hvor raskt man kan bevege seg over store avstander på kort tid. Nytten av dette kan nok ikke måles i penger både når det gjelder mennesker og varetransport.

Det første flyet

Det var blitt gjort mange forsøk i og få til noe som kunne bringe menneskene opp i luften. Det startet allerede på 1800 tallet, men med ganske dårlige resultater. Men man lærte og utviklet de forskjellige modellene som de hadde lagd, man lærte også av hverandre og benyttet andres ideer sammen med sine egne.

Det ble ganske mange krasj landinger i starten, det tok lang tid før en nærmet seg noe som kunne ligne en flyvning. I starten eksperimenterte man med noe man kunne kalle glidefly, det var mange merkelige varianter av disse og stort sett alle med samme resultat. Men man lærte seg stadig noe nytt hele tiden og man klarte til slutt å få disse glideflyene til å fly korte distanser.

Det var på slutten av 1800 tallet at brødrene Wright samlet det de kunne av informasjon angående de forsøkene som var blitt gjort gjennom årene. Det var spesielt resultatet i fra en annen fly pioner Otto Lilienthai som de var interessert i. Han hadde klart å bygge det første menneskebærende glideflyet som da var vellykket. Han klarte å gjøre rundt 2000 flyvninger med sitt glidefly på slutten av 1800 tallet og hadde notert nøye ned alle sine erfaringer på disse turene. Det var denne informasjonen brødrene Wright hadde som hovedgrunnlag i sine studier og forsøk. De ble overasket over hvor lite fremgang det egentlig hadde vært blant alle forsøkene og studerte all den informasjonen de hadde godt for å sette i gang sine egne eksperimenter.

Det første flyet

De studerte også iherdig alt de kunne komme over av temaet aerodynamikk og strukturer for å komme frem til ett egnet fly. De fant ut av vinkler og vinge typer som kunne egne seg best og satte i gang med byggingen. Det ble i slutten av 1903 gjort ett forsøk med å få flyet opp i luften, de klarte å holde flyet oppe i luften i 12 sekunder og det tilbakela en distanse på 36 meter. De foretok to flyvninger hver den dagen, rekorden ble på 260 meter og den varte i nesten ett minutt.

Denne flyvingen er blitt registrert som verdens første flyvning med motorkraft. Det var flere som drev på med noe av det samme og i Europa klarte Alberto Santos Dumont å bli den første der. Turen han gjorde rundt Eiffeltårnet i 1906 gjorde han til en av de mest berømte personer på den tiden. Han hadde god erfaring med luft fartøy for han var også den første i verden til å bygge og fly det første praktiske styrbare luftskipet.