Fly våpenet

En viktig del av bruken av luftrommet er fly våpenet som står for, overvåkning og forsvar har blitt mye enklere etter at man startet med å bruke fly til dette. Utviklingen har ført frem til mange ulike varianter av fly som da er bygget for spesielle oppdrag innen de forskjellige avdelingene innen fly våpenet. Jagerfly, angrepsfly og bombefly har blitt utrolig avanserte maskiner som ofte er den avgjørende faktoren i en konflikt.

Jagerfly

Jagerflyene er spesielt konstruert for å nedkjempe andre fly oppe i luften. Dette er ganske små fly som er veldig raske og ekle å manøvrere. Noe som trengs i en luft konflikt, og her er det også viktig at piloten kan mestre flytypen skikkelig. Alt her går veldig raskt, så en liten glipp og man er i stor fare for å bli skutt ned selv.

Denne flytypen ble til under den første verdenskrigen og de var da ganske enkle fly, men de klarte jobben den gangen og. Utviklingen frem til dagens avanserte jagerfly har vært formidabel og de nye flyene er utstyrt med det siste innen våpen teknologi og avanserte datasystemer som hjelper piloten i å gjøre jobben de er satt til å gjøre. Man har tre varianter i klassen jagerfly, multirolle jagerfly som kan da brukes til forskjellige typer oppdrag, taktisk jagerfly har til oppgave å kontrollere luftrommene og har som spesialfelt luftkamp. Den siste varianten er nattjagere som har til oppgave å finne fiendens bombefly og skyte dem ned.

Bombefly

Bombefly

En annen gruppe fly innen flyvåpenet er bombeflyene, disse flyene har som navnet sier til oppgave å bombe bakkemål og uskadeliggjøre fiendens styrker og viktige punkter. Dette er da store og tunge fly som har stor lastekapasitet, de er ganske trege i forhold til de andre flytypene og da ett ganske lett mål for fiendens fly. De blir da gjerne eskortert av jager og angrepsflyene. Man har også andre flytyper innen flyvåpenet som transport fly og rekognoserings fly, uansett så har disse flyene en viktig rolle innen landenes forsvar.

Herkules

Herkules

Ett av disse transport flyene som blir benyttet her i Norge er Lockheed Martin C 130 Super Hercules. Norge har i dag seks fly av denne typen som utfører viktige oppgaver innen forsvaret. Dette er en helt ny flytype som er utviklet i fra det Amerikanske Lockheed Martin og det første flyet av denne typen ankom Norge i 2008. Man hadde da tidligere også benyttet Hercules flyene, da med betegnelsen C 130 E/H.  Dette er fly i fra 1969 og hadde da vært i Norges tjeneste i rundt 40 år før de ble bestem skiftet ut til denne mere moderne varianten av Hercules flyene. Ett av de gamle Hercules flyene kan man gå å se på i Forsvarets fly samling som befinner seg ved Gardermoen fly plass, de andre fem flyene er satt på lagring ved en militærbase i Arizona mens de venter på å bli solgt.