Droner

Det er mange måter å bruke luftrommet på, det gjelder både til moro og til nytte for mange. Når det gjelder moro er det vel de radiostyrte enhetene som er mest brukt, her har man igjen mange varianter. Fly, helikopter, raketter og droner. Droner har blitt veldig populært blant mange privatpersoner, bruken er ganske forskjellig men moro kan man ha det uansett. I det offentlige har det også blitt benyttet droner av forskjellige varianter lenge.

Starten

Det som var opphavet til dagens droner er de fjernstyrte flyene og helikoptrene, det som betegnes som den første suksessfulle flyvningen med ett radiostyrt fly var det brødrene Good som gjorde. Det skjedde på slutten av 30 tallet og tvillingene kom inn i historiebøkene med denne suksessen.

Dette var da den første registrerte flyvningen men det var de militære som egentlig hadde det første, de eksperimenterte mye på nettopp dette området og det var da selvfølgelig hemmelig stemplet hva de drev på med. Men merkelig nok var det gjort ett vellykket flyvning med ett helikopter omtrent 20 år tidligere, det var brødrene Breguet i fra Frankrike som sto for denne bragden.

Militært bruk

Militært bruk

Man så tidlig at nytten av de radio styrte flyene innen det militære systemet. Her kunne man enkelt styre flyene inn i de farlige områdene uten å risikere livet til pilotene. De utviklet stadig bedre modeller som også da fikk nye typer av våpen som var ganske effektive til angrep og overvåkning av områder som var risikable.

Dagens militære droner har et utrolig avansert system som kan treffe målet presist, våpnene det er utstyr er av det nyeste man kan få tak i. Disse dronene er utrolig effektive i dagens krigs føring og blir også mye benyttet til ren overvåkning av de forskjellige områdene det er konflikter i. Noen av dronene er flyvende bomber som da selvfølgelig blir ødelagt ved ett angrep, men de fleste av de nyere dronene er utstyrt med bomber og raketter som ett vanlig angrepsfly har og man kan da bruke dronen igjen gang på gang.

De to som er av de største brukerne av droner i militær sammenheng er Israel og USA, her ledet Israel i bruken av de avanserte dronene. En av modellene som de har brukt mye er RQ 1 Predator som de Amerikanske styrkene også brukte veldig mye av under konfliktene i Jemen og i Irak. Amerikanerne har økt bruken av dronene voldsomt i de siste årene, i fra 200 til rundt 3200. En voldsom økning, men de ser jo store fordeler med å bruke dronene da man sparer flyets besetningens liv.

Privat bruk

Privat bruk

Økningen innen den private bruken har også økt ganske betraktelig i de senere årene da teknologien gjør at de stadig blir lettere å bruke. Her er bruksområdene mange, kommer jo an på hvorfor man anskaffer seg en drone. De flest vil bare ha en drone de kan filme og ta bilder med, man kan ha det mye moro med disse. Prismessig er det store variasjoner, men de billigste får man for rundt 200 kroner og de dyreste koster fort flere tusen kroner. Kvalitet koster jo som kjent.