Store fly

Store fly

Utviklingen innen luftfart har vært enorm, stadig nye fly med avansert teknologi og nye materialer […]